PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

‹‹COMISII DE LUCRU

COMISIA DE SPECIALITATE
pentru administratie publica locala, juridica
si de disciplina, organizarea teritoriului si
urbanism
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. CHIPERI JENEL PSD
2. STOIANOVICI DUMITRU PSD
3. SCHIOPU PETRU PNLCOMISIA DE SPECIALITATE
pentru invatamint, sanatate, familie, munca si
protectie sociala, protectia copilului, tineret si
sport, activitati social-culturale
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. IANCU MARIA PSD
2. PETRICA STEFAN CATALIN PNL
3. TIMOFTE GABRIEL PNL
COMISIA DE SPECIALITATE
pentru activitati economico-financiare, agricultura
si protectia mediului
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. ARUXANDEI TOMITA PSD
2. GROZA ROMICA PNL
3. DASCALU IOAN PNL
4. ICHIM TEODORA PSD
5. CORDUNEANU CONSTANTIN PSD
6. FILOTE MARIUS IONUT PSD
3. SECHELARIU NECULAI PSD


Localizare Comuna timisesti