PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

‹‹COMISII DE LUCRU

COMISIA DE SPECIALITATE
pentru administratie publica locala, juridica
si de disciplina, organizarea teritoriului si
urbanism
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. ROMICĂ-IOAN MORMECI – Președinte P.S.D.
2. TOMIȚĂ ARUXANDEI – Secretar P.N.L.
3. BENONE TOFAN – Membru U.S.R. – P.L.U.S.
4. CODRUȚ-MIHAI IACOB – Membru P.N.L.
5. ROMICĂ GROZA – Membru A.L.D.E.COMISIA DE SPECIALITATE
pentru invatamint, sanatate, familie, munca si
protectie sociala, protectia copilului, tineret si
sport, activitati social-culturale
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. CODRUȚ-MIHAI IACOB – Președinte P.N.L.
2. MIHAI VORNICU – Secretar U.S.R. – P.L.U.S.
3. GHEORGHE DUMITROAIA – Membru P.S.D.
4. DUMITRU STOIANOVICI – Membru P.N.L.
5. ROMICĂ GROZA – Membru A.L.D.E.
COMISIA DE SPECIALITATE
pentru activitati economico-financiare, agricultura
si protectia mediului
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. IOAN DASCĂLU – Președinte P.N.L.
2. VILI-VASILE AZANFIREI – Secretar P.S.D.
3. DUMITRU GOIAN – Membru P.S.D.
4. MIHAI VORNICU – Membru U.S.R. – P.L.U.S.
5. IOAN ONU – Membru P.N.L.
6. NECULAI SĂCHELARU – Membru P.N.L.
7. ROMICĂ GROZA – Membru A.L.D.E.


Localizare Comuna timisesti