PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

‹‹COMISII DE LUCRU

COMISIA DE SPECIALITATE
pentru administratie publica locala, juridica
si de disciplina, organizarea teritoriului si
urbanism
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. SCHIOPU PETRU PNL
2. TIMOFTE GABRIEL PNL
3. STOIANOVICI DUMITRU PSDCOMISIA DE SPECIALITATE
pentru invatamint, sanatate, familie, munca si
protectie sociala, protectia copilului, tineret si
sport, activitati social-culturale
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. IANCU MARIA PSD
2. CHIPERI JENEL PSD
3. MIRON VASILE PNL
COMISIA DE SPECIALITATE
pentru activitati economico-financiare, agricultura
si protectia mediului
Nr.crt. Numele si prenumele Partidul, formatiunea politica sau candidat independent
1. ARUXANDEI TOMITA PSD
2. GROZA ROMICA PNL
3. DASCALU IOAN PNL
4. ICHIM TEODORA PSD
5. CORDUNEANU CONSTANTIN PSD
6. FILOTE MARIUS IONUT PSD
3. SECHELARIU NECULAI PSD


Localizare Comuna timisesti