PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Hotarari Consiliul local - 2019Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
HCL 111/19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință 16.47 kB 50
HCL 110/19.12.2019 privind aprobarea dreptului de acces și utilizare a unor drumuri locale, comunale 65.81 kB 55
HCL 109/19.12.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din Com 67.47 kB 57
HCL 108/19.12.2019 privind modificarea și completarea HCL nr.3/31.01.2017 privind atribuirea și înch 93.82 kB 51
HCL 107/19.12.2019 privind modificarea Hotărârii nr 90/31.10.2017 privind însușirea inventarului bun 183.6 kB 46
HCL 106/19.12.2019 pentru modificarea și completarea HCL 64/28.11.2005 privind înființarea, organigr 719.67 kB 52
HCL 103/19.12.2019 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Comunei Timișești a unor procese ver 77.01 kB 47
HCL 105/19.12.2019 privind modificarea Hotărârii nr. 3 din 30.01.2009 privind reorganizarea, organig 34.88 kB 49
HCL 104/19.12.2019 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Timișești pen 32.7 kB 49
HCL 102.19.12.2019 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 decembrie 2019 30.63 kB 51
HCL 101/19.12.2019 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 78.22 kB 59
HCL 100/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 663.7 kB 66
HCL 99/11.12.2019 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019 840.3 kB 49
Proces verbal ședința CL 11.12.2019 178.2 kB 46
Proces verbal ședința CL 29.11.2019 367.88 kB 48
HCL 98/29.11.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 51.2 kB 48
HCL97/29.11.2019 privind modificarea Hotărârii nr 90 din 31.10.2017 privind însușirea inventarului b 174.85 kB 44
HCL 96/29.11.2019 privind diminuarea suprafeței de islaz a comunei Timișești, județul Neamț 179.3 kB 44
HCL 95/29.11.2019 privind modificarea HCL nr 62 din 31.07.2019 referitor la aprobarea Protocolului d 34.67 kB 46
HCL 94/29.11.2019 privind trecerea din domeniul public al comunei Timișești în domeniul privat al co 51.57 kB 54
HCL 93/29.11.2019 privind aprobarea listei documentelor necesare în vederea eliberării „Anexei 24” p 221.24 kB 48
HCL 92/31.10.2019 privind alegerea președintelui de ședință 20.23 kB 40
HCL 91/31.10.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de delegat sătesc al domnului 31.23 kB 46
HCL 90/31.10.2019 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 161.54 kB 55
HCL 89/31.10.2019 privind al comunei Timișești a sumei de 4000 lei în vederea decontării cheltuielil 49.6 kB 40
HCL 88/31.10.2019 privind modificarea și completarea HCL 3/31.01.2017 privind atribuirea și încheier 174.13 kB 48
HCL 87/31.10.2019 privind instituirea facilităților fiscale și aprobarea procedurii de anulare a acc 235.7 kB 48
HCL 86/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicări 229.01 kB 42
HCL 85/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicări 230.8 kB 45
HCL 83/31.10.2019 privind încadrarea în condiții speciale de muncă a postului de șef serviciu Situaț 376.31 kB 44
HCL 84/31.10.2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de v 71.86 kB 43
HCL 82/31.10.2019 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar p 725.21 kB 44
HCL 81/31.10.2019 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 septembrie 2019 26.23 kB 45
HCL 80/31.10.2019 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019 38.73 kB 46
Proces verbal ședința CL 30.09.2019 320.65 kB 42
HCL 79/30.09.2019 privind implementarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes l 117.97 kB 48
HCL 78/30.09.2019 privind dezmembrarea unui teren care aparține domeniului public al comunei Timișeș 41.59 kB 48
HCL 77/30.09.2019 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului loc 569.71 kB 56
HCL 76/30.09.2019 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019 36.66 kB 44
HCL 75/30.08.2019 privind acordarea unui mandat general primarului comunei Timișești, judetul Neamț 31.82 kB 46
HCL 74/30.08.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atri 40.48 kB 44
HCL 72/30.08.2019 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si 30.87 kB 46
HCL 71/30.08.2019 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Cultural-Sociale „Ozana Timiș 210.37 kB 45
HCL 70/30.08.2019 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care persoanel 166.84 kB 49
HCL 69/30.08.2019 privind modificarea Hotararii nr 90 din 31.10.2017 privind insusirea inventarului 140.25 kB 46
HCL 68/30.08.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Timisesti in Comi 28.96 kB 42
HCL 67/30.08.2019 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al comunei in consiliul de 26.45 kB 48
HCL 73/30.08.2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS 42.79 kB 45
HCL 66/13.08.2019 privind implementarea obiectivului de investitie „Modernizare drumuri locale sat D 828.58 kB 45
Proces verbal ședință CL 13.08.2019 79.5 kB 47
Proces verbal ședința CL 31.07.2019 338.2 kB 46
HCL 65/31.07.2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor 35.94 kB 51
HCL 64/31.07.2019 privind aprobarea formularului reprezentand Procesul-verbal de constatare si sanct 108.51 kB 45
HCL 63.31.07.2019 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Timis 33.79 kB 47
HCL 62/31.07.2019 privind aprobarea Protocolului de cooperare incheiat intre Inspectoratul de Politi 30.29 kB 45
HCL 61/31.07.2019 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 90/31.10.2017 privind insusurea i 283.21 kB 42
HCL 60/31.07.2019 privind stabilirea unitara a termenelor, a monedei de plata, a majorarilor de inta 60.72 kB 48
HCL 59/31.07.2019 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate 127.47 kB 48
Hcl 58/ 31.07.2019 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 iunie 2019 745.94 kB 45
Proces verbal ședința CL 29.07.2019 86 kB 41
HCL 57/29.07.2019 privind aprobarea ocupării terenurilor din domeniul public al comunei Timișești, j 59.01 kB 45
HCL 56/29.07.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici p 77.38 kB 43
HCL 55/27.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință 10.9 kB 41
HCL 54/27.06.2019 privind organizarea licitației pentru închirierea unui imobil din domeniul privat 395.15 kB 48
HCL 53/27.06.2019 privind rezilierea unui contract de închiriere bunuri imobile din domeniul privat 26.13 kB 47
HCL 52/27.06.2019 privind retragerea din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea func 27.38 kB 40
HCL 51/27.06.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 182.36 kB 50
HCL 50/27.06.2019 privind modificarea bugetului proiectului de investiții „Reabilitare și modernizar 32.48 kB 49
HCL 49/27.06.2019 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019 22.24 kB 47
Proces verbal ședința CL 27.06.2019 313.24 kB 43
Proces verbal ședința CL 14.06.2019 291.54 kB 44
HCL 48/14.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici p 55.87 kB 52
HCL 47/14.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici p 50.51 kB 43
HCL 46/14.06.2019 privind aprobarea alipirii unor suprafețe de terenuri situate în comuna Timișești, 36.22 kB 43
HCL 45/14.06.2019 privind trecerea din domeniul privat al comunei Timișești în domeniul public al co 28.96 kB 50
Proces verbal ședința CL 30.05.2019 273.82 kB 47
HCL 44/30.05.2019 privind modificarea Nomenclatorului stradal al comunei Timișești 42.88 kB 56
HCL 43/30.05.2019 privind acordarea de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 30.9 kB 47
HCL 42/30.05.2019 privind rectificarea prevederilor bugetului local pentru anul 2019 26.11 kB 45
Proces verbal ședința CL 17.05.2019 287.01 kB 47
HCL 41/17.05.2019 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 55.95 kB 48
HCL 40/17.05.2019 privind aprobarea transmiterii unor bunuri (terenuri si construcții) din domeniul 55.53 kB 52
Proces verbal ședința CL 19.04.2019 349.94 kB 45
HCL 39/19.04.2019 privind acceptarea ofertei de donatie imobiliara – teren in suprafata de 14.448mp. 33.73 kB 47
HCL 38/19.04.2019 privind aprobarea concesionarii pajistilor proprietatea comunei Timisesti 971.48 kB 49
HCL 37/19.04.2019 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive ,,OZANA TIMISESTI” 276.75 kB 46
HCL 36/19.04.2019 de modificare a H.C.L. nr. 53 din 5.10.2015 privind constituirea comisiei locale 92.65 kB 43
HCL 35/19.04.2019 privind propunerea schimbarii destinatiei lotului de teren.. 232.58 kB 48
HCL 34/19.04.2019 privind propunerea schimbarii destinatiei lotului de teren in suprafata de 5468 m 308.84 kB 43
HCL 33/19.04.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea ex 39.43 kB 48
HCL 32/19.04.2019 privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului loca 24.7 kB 42
HCL 31/19.04.2019 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2019 20.35 kB 44
HCL 30/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 38.56 kB 47
HCL 29/29.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință 10.96 kB 43
HCL 28/29.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Reabilitare sediu 34.43 kB 50
HCL 27/29.03.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare c 468.52 kB 46
HCL 26/29.03.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 41.7 kB 40
HCL 25/29.03.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 52.64 kB 43
HCL 24/29.03.2019 privind aprobarea programului anual de achiziții publice al comunei Timișești pent 24.29 kB 43
HCL 23/29.03.2019 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sa 193.86 kB 42
HCL 22/29.03.2019 privind rezilierea contractului de conscesiune nr. 1611/2014 pentru suprafețele de 26.15 kB 23
HCL 21/29.03.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, casarea și scoaterea din 60.44 kB 7
HCL 20/29.03.2019 privind aprobarea „Programului de lucrări privind buna gospodărire, curățenie și î 51.18 kB 11
HCL 19/29.03.2019 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2018 33.7 kB 6
HCL 18/29.03.2019 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 108.35 kB 11
Proces verbal ședința CL 29.03.2019 459.3 kB 9
HCL 17/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ca urmare a aplicări 654.98 kB 13
HCL 16/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ca urmare a aplicări 324.27 kB 12
HCL 15/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ca urmare a aplicări 1.67 MB 13
HCL 14/28.02.2019 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartiza 1.11 MB 24
HCL 13/28.02.2019 privind actualizarea „planului de analiză și acoperire a riscurilor generatoare de 618.63 kB 9
HCL 12/28.02.2019 privind aprobarea utilizării cantității de 35,41 mc de lemn de lucru rezultat din 716.67 kB 8
HCL 11/28.02.2019 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 223.11 kB 13
Proces verbal ședința CL 28.02.2019 319.67 kB 12
HCL 10/31.01.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 90 din 31.10.2017 privind însușir 1.62 MB 9
HCL 9/31.01.2019 privind reactualizarea componenței comisiei de avizare a cererilor de organizare a 170.5 kB 9
HCL 8/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului a 275.35 kB 8
HCL 7/31.01.2019 privind acordarea de ajutoare bănești pentru înmormântare persoanelor reprezentând 583.79 kB 10
HCL 6/31.01.2019 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice în comuna Timișești, jud. Ne 230.47 kB 10
HCL 5/31.01.2019 privind mandatarea primarului comunei Timișești pentru a realiza și întocmi Raportu 162.85 kB 9
HCL 4/31.01.2019 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comun 411.51 kB 23
HCL 3/31.01.2019 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate a 819.1 kB 12
HCL 2/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul con 1.01 MB 15
HCL 1/23.01.2019 de completare a HCL nr 93/2018 privind propunerea schimbarii destinatiei in vederea 1.63 MB 9
Proces verbal ședința CL 31.01.2019 247.76 kB 12
4977 descarcari din 125 fisiere

Localizare Comuna timisesti