PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Hotarari Consiliul local - 2020Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
HCL 122/21.12.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 92.81 kB 3
HCL 121/21.12.2020 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de stat din co 232.28 kB 4
HCL 120/21.12.2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 1.1 MB 4
HCL 119/21.12.2020 privind modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciil 285.45 kB 2
HCL 118/21.12.2020 privind transmiterea in folosinta gratuita catre S.C. DELGAZ-GRID S.A. a unei sup 116.51 kB 2
HCL 117/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 1.42 MB 4
HCL 116/21.12.2020 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specialitat 1.36 MB 8
HCL 115/21.12.2020 privind modificarea Hotararii nr.90 din 31.10.2017 privind insusirea inventarului 114.1 kB 3
HCL 114/21.12.2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare de merit și sociale 192.19 kB 5
HCL 113/21.12.2020 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 183.05 kB 4
HCL 112/21.12.2020 de modificare H.C.L. nr. 53 din 5.10.2012 privind constituirea comisiei locale 111.74 kB 7
HCL 111/21.12.2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 decembrie 2020 101.74 kB 4
HCL 110/21.12.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 110.21 kB 3
HCL 109/21.12.2020 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local al comunei 102.58 kB 3
HCL 108/27.11.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 87 din 31 august 2020 privind desemnarea repreze 114.6 kB 11
HCL 107/27.11.2020 privind înregistrarea Comunei Timișești în Sistemul Naţional Electronic de Plată 193.08 kB 11
HCL 106/05.11.2020 privind aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei 544.19 kB 10
HCL 105/05.11.2020 privind aprobarea proiectului ” Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnol 780.59 kB 10
HCL 104/03.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activit 618.1 kB 10
HCL 103/03.11.2020 privind alegerea viceprimarului 108.41 kB 12
HCL 102/03.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 106.17 kB 7
HCL 101/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 107.71 kB 10
HCL 100/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 107.69 kB 9
HCL 99/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 109.04 kB 9
HCL 98/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 104.56 kB 9
HCL 97/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 107.65 kB 9
HCL 96/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 107.64 kB 9
HCL 95/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 104.98 kB 8
HCL 94/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 107.71 kB 10
HCL 93/23.09.2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local 104.45 kB 11
HCL 92/23.09.2020 privind aprobarea transformării nivelului postului de “Secretar instituție unitate 196.33 kB 11
HCL 91/23.09.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 107.98 kB 13
HCL 90/31.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atri 407.15 kB 13
HCL 89/31.08.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 113.67 kB 13
HCL 88/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de 265.67 kB 11
HCL 87/31.08.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Timișești în Comi 108.96 kB 14
HCL 86/31.08.2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei în consiliul de a 109.45 kB 15
HCL 85/31.08.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 78 din 31 iulie 2020 privind vânzarea fără licita 206.26 kB 13
HCL 84/31.08.2020 privind punerea bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând si 320.06 kB 13
HCL 83/06.08.2020 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară emisă de CEC BANK 275.42 kB 13
HCL 82/31.07.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 112.07 kB 10
HCL 81/31.07.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 57 din 29 iulie 2019 privind aprobarea ocuparii t 182.33 kB 11
HCL 80/31.07.2020 pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 48 din 26 mai 2020 336.65 kB 12
HCL 79/31.07.2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 iunie 2020 85.66 kB 14
HCL 78/31.07.2020 privind vânzarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 264 m.p., sit 206.19 kB 11
HCL 77/31.07.2020 privind vânzarea fără licitație publică a unui teren in suprafață de 282 m.p., sit 204.28 kB 12
HCL 76/31.07.2020 privind introducerea în domeniul public al Comunei Timișești a bunurilor aferente 208.66 kB 14
HCL 75/23.07.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 58 din 3 iunie 2020 privind concesionarea spațiil 204.41 kB 20
HCL 74/23.07.2020 privind încetarea contractului de închiriere nr. 5782 din 04.12.2017 181.04 kB 22
HCL 72/30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 84.91 kB 20
HCL 71/30.06.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 115.18 kB 23
HCL 70/30.06.2020 privind aprobarea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 1917 din 22. 216.19 kB 20
HCL 69/30.06.2020 privind aprobarea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 56 din 06.01. 211.49 kB 19
HCL 68/30.06.2020 privind aprobarea unui act adițional la contractului de concesiune nr. 4998 din 06 205.44 kB 19
HCL 63/30.06.2020 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4998 din 06.11.2015 282.71 kB 20
HCL 67/30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de 112.83 kB 23
HCL 66/30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de 117.27 kB 21
HCL 65/30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de 118.5 kB 19
HCL 64/30.06.2020 privind modificarea contractului de închiriere nr. 56 din 06.01.2016 451.89 kB 21
HCL 62/30.06.2020 privind abrogarea Hotărârii nr. 70/2017 privind reorganizarea comisiei speciale p 186.57 kB 21
HCL 61.2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2118 din 30.09.2004 183.52 kB 18
HCL 60/30.06.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 379.76 kB 22
HCL 59/30.06.2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 c 289.9 kB 23
HCL 58/03.06.2020 privind concesionarea spațiilor în care își desfășoară activitarea medicul de fami 599.9 kB 26
HCL 57/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 41 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 196.46 kB 24
HCL 56/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 40 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 199.42 kB 24
HCL 55/03.06.2020 privind prelungirea termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, î 193.22 kB 23
HCL 54/03.06.2020 privind prelungirea termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, î 192.86 kB 25
HCL 53/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 94 din 22 noiembrie 2019 privind trecerea din dom 113.73 kB 26
HCL 52/03.06.2020 pentru modificarea Hotărâii nr. 51 din 27 iunie 2019 privind însușirea inventarul 409.41 kB 22
HCL 51/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 6 din 31 ianuarie 2017 privind completarea “Inven 384.35 kB 24
HCL 50/26.05.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 41 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 1.17 MB 27
HCL 49/26.05.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 40 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 1.18 MB 27
HCL 48/26.05.2020 privind stabilirea locurilor și a condițiilor de desfășurare a activităților de co 838.96 kB 30
HCL 47/26.05.2020 privind acordarea unui mandat special 391.45 kB 31
HCL 46.26.05.2020 pentru modificarea art.2 al Hotărârii nr. 18 din 28 februarie 2020 privind instit 827.42 kB 31
HCL 45/26.05.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 31 din 31 martie 2020 privind predarea către Min 278.27 kB 26
HCL 44/26.05.2020 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 30 din 31 martie 2020 privind apro 373.93 kB 26
HCL 43/26.05.2020 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 1.35 MB 36
HCL 42/26.05.2020 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2019 419.62 kB 27
HCL 41/30.04.2020 privind scoaterea la licitatie publică in vederea concesionării a unei suprafete d 1.89 MB 37
HCL 40/30.04.2020 privind scoaterea la licitatie publică in vederea concesionării a unei suprafete 1.9 MB 33
HCL 39/30.04.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2020 privind instituirea taxei de habitat cu 208.68 kB 34
HCL 38/30.04.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 200.52 kB 30
HCL 37/30.04.2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2020 394.23 kB 32
HCL 36/30.04.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 493.89 kB 30
HCL 35/30.04.2020 pentru aprobarea “Programului de lucrari privind buna gospodarire, curatenie si i 192.81 kB 31
HCL 34/30.04.2020 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Timi 95.95 kB 27
HCL 33/30.04.2020 pentru alocarea de la bugetul local al comunei Timișești a sumei de 40.000 lei pri 248.39 kB 29
HCL 32/31.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 79.42 kB 42
HCL 31/31.03.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratie 190.65 kB 45
HCL 30/31.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “CONSTRUIRE ȘI 204.17 kB 44
HCL 29/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 9/2020 privind aprobarea raportului de evaluare s 193.88 kB 45
HCL 28/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2020 privind aprobarea raportului de evaluare s 194.66 kB 43
HCL 27/31.03.2020 privind aprobarea utilizării sumei de 50.000 lei, din fondul de rezervă bugetară l 198.14 kB 43
HCL 26/31.03.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate 94.08 kB 42
HCL 25/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2020 privind instituirea taxei de habitat cu d 202.75 kB 47
HCL 24/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 16/2020 privind vânzarea fără licitație publică a 197.61 kB 39
HCL 23/28.02.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS r 195.78 kB 38
HCL 22/28.02.2020 privind actualizarea “planului de analiză și acoperire a riscurilor generatoare 102.03 kB 42
HCL 21/28.02.2020 privind acordul pentru execuția lucrărilor de decolmatare, regularizare si reprofi 193.33 kB 38
HCL 20/28.02.2020 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesion 104.76 kB 44
HCL 19/28.02.2020 privind modificarea Hotărîrii nr.90 din 31.10.2017 privind însușirea inventarului 404.6 kB 43
HCL 18/28.02.2020 privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi apro 782.15 kB 60
HCL 17/28.02.2020 pentru aprobarea obiectivelor privind colectarea selectivă a deșeurilor de pe raz 127.22 kB 39
HCL 16/28.02.2020 privind vânzarea fără licitație publică a unui teren in suprafață de 892 m.p., sit 206.9 kB 47
HCL 15/18.02.2020 privind aprobarea dreptului de acces si utilizare a unor drumuri locale, comunale 189.26 kB 43
HCL 14/18.02.2020 privind modificarea art.36 Tarifele pct. 3) din Dispozitiile Generale ale Contract 268.93 kB 38
HCL 13/18.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 195.48 kB 44
HCL 12/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 102.66 kB 44
HCL 11/29.01.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.110 /2019 privind aprobarea dreptului de acces si 375.64 kB 49
HCL 10/29.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartiza 180.62 kB 39
HCL 9/29.01.2020 privind aprobarea raportului de evaluare si vanzarea prin licitatie publica a bunul 918.81 kB 47
HCL 8/29.01.2020 privind aprobarea raportului de evaluare si vanzarea prin licitatie publica a bunul 1.04 MB 46
HCL 7/29.01.2020 privind rezilierea unui contract de închiriere – teren in suprafata de 220m.p. situ 95.26 kB 43
HCL 6/29.01.2020 privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registr 174.05 kB 48
HCL 5/29.01.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 100/2019 privind stabilirea impozit 748.56 kB 42
HCL 4/29.01.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate a 302.57 kB 53
HCL 3/08.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exe 47.48 kB 45
HCL 2/08.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Timisesti a 38.48 kB 48
HCL 1/08.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Timișești a 51.21 kB 42
2905 descarcari din 121 fisiere

Localizare Comuna timisesti