PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Proiecte HCL - 2021Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
Proiect hcl 12/28.12.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta 95.67 kB 82
Proiect de proces verbal pentru sedinta Cl din data de 13.12.2021 324.37 kB 71
Proiect hcl 11/28.12.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2021 723.34 kB 73
Proiect hcl 10/28.12.2021 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021 301.07 kB 76
Proiect hcl 9/28.12.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învațământ preuniversitar de stat 316.44 kB 83
Proiect hcl 8/28.12.2021 privind rezilierea contractului de concesiune bunuri imobile nr. 4550 / 20 292.02 kB 85
Proiect hcl 7/28.12.2021 privind rezilierea contractului de concesiune bunuri imobile nr. 4549 / 20 294.37 kB 92
Proiect hcl 6/28.12.2021 privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr.1818 d 388.38 kB 75
Proiect hcl 5/28.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga 459.2 kB 73
Proiect hcl 4/28.12.2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de speci 578.66 kB 87
Proiect hcl 3/28.12.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 37 din 23 aprilie 2021 priv 1.41 MB 78
Proiect hcl 2/28.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a emiterii în regim de urgen 772.86 kB 77
Proiect hcl 1/28.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Compartime 932.2 kB 72
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 26.11.2021 521.57 kB 72
Proiect hcl 3/13.12.2021 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, ju 917.26 kB 83
Proiect hcl 2/13.12.2021 privind aprobarea pretului de cumparare a terenului în suprafață de 4558 227.17 kB 75
Proiect hcl 1/13.12.2021 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei 198.46 kB 77
Proiect hcl 7/26.11.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econ 305.77 kB 76
Proiect hcl 6/26.11.2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Timises 455.08 kB 77
Proiect hcl 5/26.11.2021 privind aprobarea cumpararii unei suprafete de teren intravilan pentru impl 233.21 kB 71
Proiect de proces verbal pentru sedinta de indata din data de 18.11.2021 328.31 kB 74
Proiect hcl 4/26.11.2021 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021 726.94 kB 77
Proiect hcl 3/26.11.2021 pentru aderarea la Acordul de cooperare nr. 1431 din 15.12.2016 pentru orga 1.9 MB 72
Proiect hcl 2/26.11.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și alegerea modalității de gest 743.11 kB 70
Proiect hcl 1/26.11.2021 privind înființarea serviciului de iluminat public la nivelul Comu 1.49 MB 65
Proiect hcl 1/18.11.2021 privind aprobarea participării proiectului de investiții “CREȘTEREA EFICIEN 1.49 MB 61
Proiect de proces verbal pentru sedinta de indata din data de 25.10.2021 345.39 kB 69
Proiect hcl 2/25.10.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 641.276 lei, în 534.92 kB 83
Proiect hcl 1/25.10.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 623.82 kB 81
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 19.10.2021 393.24 kB 85
Proiect HCL 6/19.10.2021 privind aprobarea alipirii unor suprafete de terenuri, aparținând domeniulu 305 kB 88
Proiect hcl 7/19.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a a 716.74 kB 85
Proiect hcl 5/19.10.2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de speci 1.69 MB 85
Proiect hcl 4/19.10.2021 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 septembrie 2021 502.69 kB 76
Proiect hcl 3/19.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii ser 1.34 MB 78
Proiect hcl 2/19.10.2021 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021 787.55 kB 69
Proiect hcl 1/19.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a a 1.11 MB 73
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 30.09.2021 451.71 kB 76
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 23.09.2021 147.4 kB 92
Proiect hcl 12/30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință 48.9 kB 88
PROIECT HCL 11/30.09.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național d 524.18 kB 81
Proiect HCL 10/30.09.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național d 525.95 kB 82
Proiect HCL 9/30.09.2021 privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. a un 143.68 kB 82
Proiect hcl 8/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a a 826.6 kB 92
Proiect hcl 7/30.09.2021 privind stabilirea modului de plata a redeventei de catre societatea APAVIT 351.51 kB 82
Proiect hcl 6/30.09.2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de speci 1.69 MB 81
Proiect hcl 5/30.09.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 1.25 MB 78
Proiect hcl 4/30.09.2021 privind aprobarea STATUTULUI comunei Timișești, județul Neamț 1.79 MB 76
Proiect hcl 3/30.09.2021 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului î 495.55 kB 83
Proiect hcl 2/30.09.2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a CE 655.78 kB 81
Proiect hcl 1/30.09.2021 privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și t 1.07 MB 91
Proiect hcl 4/23.09.2021 privind aprobarea completării Rapotului de expertiză tehnică și a indicat 1.41 MB 84
Proiect hcl. nr. 3/23.09.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedu 591.83 kB 70
Proiect hcl nr. 2/23.09.2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară emisă de C 436.44 kB 73
Proiect hcl nr. 1/23.09.2021 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021 1.14 MB 68
Proiect de Proces verbal pentru ședința CL 25.08.2021 314.85 kB 76
Proiect hcl 2/19.08.2021 privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Ti 115.09 kB 73
Proiect hcl 1/19.08.2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei în consili 117.55 kB 69
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 29.07.2021 304.05 kB 68
R A P O R T asupra activitatii de solutionare a petitiilor adresate autoritatilor administratiei pub 75.71 kB 88
Proiect HCL nr. 1/23.07.2021 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 iunie 2021 402.13 kB 76
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL din 30.06.2021 135.2 kB 87
Proiect HCL 4/24.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință 49.14 kB 82
Proiect HCL 3/24.06.2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 348.34 kB 80
Proiect HCL 2/24.06.2021 privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 3 din 3 304.82 kB 79
Proiect HCL 1/24.06.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2020 469.73 kB 76
Proiect de HCL 1/22.06.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului &quo 1.67 MB 85
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 20.05.2021 1.59 MB 78
Proiect hcl 5/20.05.2021 privind ocuparea temporară și definitivă a terenului aferent zonei drumulu 406.01 kB 84
Proiect de hcl nr 4/20.05.2021 privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru 335.4 kB 87
Proiect de proces verbal la sedinta de CL 23.04.2021 186.81 kB 75
Proiect hcl 3/20.05.2021 privind scoaterea la licitatie publică în vederea concesionării unei supra 594.08 kB 92
Proiect hcl 2/20.05.2021 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a se 782.61 kB 89
Proiect hcl 1/20.05.2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 120.64 kB 86
Proiect hcl 10/23.04.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-ec 500.45 kB 87
Proiect hcl 7/23.04.2021 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 105.86 kB 93
Proiect hcl 9/23.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale 1.86 MB 93
Proiect hcl 8/23.04.2021 pentru aprobarea “Programului de lucrari privind buna gospodarire, curaten 299.1 kB 78
Proiect hcl 6/23.04.2021 privind ocuparea temporară a terenului în suprafață de 600 mp. aparținând 846.07 kB 83
Proiect hcl 5/23.04.2021 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Loca 458.84 kB 82
Proiect hcl 4/23.04.2021 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2021 210.1 kB 91
Proiect hcl 3/23.03.2021 privind aprobarea cuantumului fondului de rezerva bugetara aferent bugetulu 181.03 kB 104
Proiect hcl 2/23.03.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 546.52 kB 87
Proiect hcl 1/23.04.2021 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la inchei 374.67 kB 87
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 31.03.2021 382.45 kB 86
Proiect HCL 1675/05.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 1.65 MB 88
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 11.03.2021 362.55 kB 89
Proiect hcl 7/24.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință 95.61 kB 91
Proiect hcl 6/23.03.2021 privind rezilierea unui contract de concesiune bunuri imobile 364 kB 84
Proiect hcl 5/23.03.2021 privind aprobarea efectuării studiului de oportunitate, a regulamentului și 301.71 kB 90
Proiect hcl 4/23.03.2021 privind stabilirea datei adunarii proprietarilor de teren din comuna Timișe 294.2 kB 87
Proiect hcl 3/23.03.2021 privind aprobarea încheierii Convenției cu S.N.T.G.N Transgaz S.A. Mediaș î 1.01 MB 87
Proiect hcl 2/23.03.2021 pentru modificarea Hotararii nr.90 din 31.10.2017 privind insusirea inventa 443.76 kB 87
Proiect hcl 1/23.03.2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de speci 1.55 MB 86
Proiect hcl 2/11.03.2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de speci 1.71 MB 100
Proiect hcl 1/11.03.2021 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în 607.79 kB 85
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 25.02.2021 511.04 kB 82
Proiect hcl 12/25.02.2021 privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. a u 382.58 kB 95
Proiect hcl 11/25.02.2021 privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. a u 384.88 kB 96
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 28.01.2021 406.52 kB 94
Proiect hcl 10/17.02.2021 privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Timișești a doi 289.56 kB 85
Proiect hcl 9/17.02.2021 privind aprobarea unui act adițional unilateral la contractul de concesiun 478.25 kB 91
Proiect hcl 8/17.02.2021 privind aprobarea unui act adițional unilateral la contractul de concesiun 478.83 kB 91
proiect hcl 7/17.02.2017 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publi 472.93 kB 81
Proiect hcl 6/17.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a 547.68 kB 82
Proiect hcl 5/17.02.2021 privind modificarea Hotararii nr.90 din 31.10.2017 privind insusirea invent 439.81 kB 98
Proiect hcl 4/17.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Timișești în co 381.11 kB 89
Proiect hcl 3/17.02.2021 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTIN 619.19 kB 81
Proiect hcl 2/17.02.2021 privind aprobarea realizării investiţiei „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN 409.39 kB 87
Proiect hcl 1/17.02.2021 privind actualizarea “planului de analiză și acoperire a riscurilor genera 665.82 kB 84
Proiect HCL 9/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de 1.03 MB 89
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 21.12.2020 481.94 kB 91
Proiect HCL 8/2021 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciil 403.71 kB 82
Proiect HCL 7/2021 privind aprobarea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 56 din 06.01 308.84 kB 85
Proiect HCL 6/2021 privind modificarea și completarea R.O.F. CL TIMIȘEȘTI (Regulamentul de Organiz 1.07 MB 95
Proiect HCL 5/2021 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specialitat 1.88 MB 96
Proiect HCL 4/2021 privind aprobarea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 623 din 12.0 309.97 kB 87
Proiect HCL 3/2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Timișești și a persoanelor care pot î 300.58 kB 89
Proiect HCL 2/2021 privind aprobarea utilizarii cantitatii de 20 mc masă lemnoasă rezultată din fon 350.6 kB 91
Proiect HCL 1/2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartiz 290.14 kB 88
9910 descarcari din 120 fisiere

Localizare Comuna timisesti