PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Proiecte HCL - 2022Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
Proiect hcl 15/27.12.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, ju 139.97 kB 24
Proiect hcl 14/27.12.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice 160.47 kB 24
Proiect hcl 16/27.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință 95.72 kB 23
Proiect hcl 13/27.12.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Asociația Vînă 157.11 kB 29
Proiect hcl 12/27.12.2022 privind aprobarea sustinerii continuarii implementarii Strategiei de Dezvo 120.57 kB 26
Proiect hcl 11/27.12.2022 privind scoaterea la licitatie publică în vederea concesionării a imobilul 547.57 kB 33
Proiect hcl 10/27.12.2022 privind scoaterea la licitatie publică în vederea concesionării a imobilul 605.33 kB 30
Proiect hcl 9/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 486.95 kB 29
Proiect hcl 8/27.12.2022 privind concesionarea spațiilor în care își desfășoară activitarea medicul 147.21 kB 25
Proiect hcl 7/27.12.2022 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2057 din 29.10.2000 106.8 kB 26
Proiect hcl 6/27.12.2022 privind încetarea contractului de concesiune nr. 4998 din 6.11.2015 106.74 kB 32
Proiect hcl 5/27.12.2022 privind încetarea contractului de concesiune nr. 3342 din 16.06.2020 107.73 kB 27
Proiect hcl 4/27.12.2022 privind acordul de scoatere definitivă și temporară din circuitul agricol a 122.88 kB 29
Proiect hcl 3/2022.12.27 privind aprobarea rețelei unităților de învațământ preuniversitar de stat d 152.27 kB 27
Proiect hcl 2/27.12.2022 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli ale comunei Timișești 167.25 kB 27
Proiect hcl 1/27.12.2022 privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului de functionare p 305.26 kB 28
Proiect de proces verbal pentru sedinta cl din data de 15.12.2022 329.3 kB 33
Proiect hcl nr. 4/15.12.2022 pentru modificarea art.I al Hotărârii nr. 21 din 31 martie 2022 privind 126.24 kB 25
Proiect hcl nr. 3/15.12.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, 583.25 kB 26
Proiect hcl nr. 2/15.12.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2022 112.19 kB 30
Proiect hcl nr. 1/15.12.2022 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local al comun 100.41 kB 30
Proiect proces verbal sedinta din 29.11.2022 189.03 kB 30
Proiect hcl 8/29.11.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, jud 147.08 kB 29
Proiect hcl 7/29.11.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 165.35 kB 29
Proiect hcl 6/29.11.2022 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului “Extindere rețea d 335.73 kB 24
Proiect de proces verbal pentru sedinta de indata 17.11.2022 300.55 kB 28
Proiect hcl 5/29.11.2022 privind aprobarea modului de valorificare a cantitatii de masă lemnoasa rec 136.76 kB 27
Proiect hcl 4/29.11.2022 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga 187.75 kB 31
Proiect hcl 3/29.11.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Timișeșt 222.12 kB 30
Proiect hcl 2/29.11.2022 privind dezmembrarea unui teren care apartine domeniului privat al comunei 135.27 kB 27
Proiect hcl 1/29.11.2022 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 365.79 kB 24
Proiect HCL nr. 2/17.11.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, 582.63 kB 24
Proiect HCL nr. 1/17.11.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii g 140.62 kB 27
Proiect proces verbal sedinta de îndată din 04.11.2022 142.38 kB 25
Proiect hcl 4/04.11.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, jud 140.93 kB 28
Proiect hcl 3/04.11.2022 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii ser 168.31 kB 26
Proiect hcl 2/04.11.2022 privind acordarea unui mandat special 368.73 kB 38
Proiect hcl 1/04.11.2022 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 365.63 kB 39
Proiect de proces verbal sed din 13.10.2022 568.17 kB 32
Proiect proces verbal SED DE INDATA 07.10.2022 409.78 kB 36
Proiect hcl 15/13.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință 95.76 kB 30
Proiect hcl 14/13.10.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, ju 143.43 kB 40
Proiect hcl 13/13.10.2022 privind aprobarea dreptului de acces si utilizare a unor drumuri locale, c 135.95 kB 36
Proiect hcl 12/13.10.2022 privind aprobarea modificării contractul de concesiune nr. 2339 din 27.09. 144.37 kB 35
Proiect hcl 11/13.10.2022 privind aprobarea investiției și a cheltuielilor aferente pentru proiectul 134.64 kB 33
Proiect hcl 10/06.10.2022 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin dome 465.22 kB 36
Proiect hcl 9/06.10.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 205.44 kB 41
Proiect hcl 8/06.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-econom 216.48 kB 39
Proiect hcl 7/06.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, ind 299.01 kB 34
Proiect hcl 6/06.10.2022 privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. a 215.64 kB 32
Proiect hcl 5/06.10.2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 45/ 28.07.2022 privind cresterea intravila 253.83 kB 30
Proiect hcl 4/06.10.2022 privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilului Grădiniță Preuteșt 357.61 kB 31
Proiect hcl 3/06.10.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III 2022 122.32 kB 38
Proiect hcl 2/06.10.2022 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 838.7 kB 38
Proiect hcl 1/06.10.2022 privind privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care apar 610.15 kB 40
PROIECT Proces verbal SED DE INDATA 28.09.2022 174.5 kB 37
Proiect hcl 2/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul PLANUL NAȚIONAL 566.91 kB 40
Proiect hcl 1/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul PLANUL NAȚIONAL 595.43 kB 36
Proiect hcl 1/28.09.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, jud 578.02 kB 43
PROIECT Proces verbal SED DE INDATA 14.09.2022 300.02 kB 39
Proiect hcl 2/14.09.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 136.89 kB 36
Proiect hcl 1/14.09.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, jud 576.58 kB 28
PROIECT PROCES VERBAL 31.08.2022 507.14 kB 40
Proiect hcl 7/31.08.2022 privind aprobare „Construire centru social în sat Zvorănesti, comuna Timișe 1.26 MB 61
Proiect hcl 6/31.08.2022 privind propunerea schimbarii destinatiei lotului de teren in suprafata de 251.18 kB 44
Proiect hcl 5/31.08.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 136.67 kB 48
Proiect hcl 4/31.08.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Timisesti 101.52 kB 50
Proiect hcl 3/31.08.2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei în consili 90.96 kB 54
Proiect hcl 2/31.08.2022 privind punerea la dispoziția S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a terenului în supra 174.83 kB 41
Proiect hcl 1/31.08.2022 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 364.15 kB 37
PROIECT de Proces verbal pentru SEDINTA DE INDATA din data de 23.08.2022 386.92 kB 39
Proiect hcl 1/23.08.2022 pentru modificarea art.4 al Hotărârii nr. 22 din 31 martie 2022 privind apr 370.25 kB 54
Proiect de proces verbal pentru SEDINTA DE INDATA din 16.08.2022 389.86 kB 51
Proiect HCL nr. 2/16.08.2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară emisă de CE 152.8 kB 36
Proiect HCL nr. 1/16.08.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, 413.13 kB 41
Proiect hcl 7/28.07.2022 privind aprobarea investiției „Amenajare spațiu verde adiacent sediului Pri 134.88 kB 42
Proiect hcl 6/28.07.2022 privind aprobarea investiției „Amenajare spațiu verde adiacent Dispensarulu 136.05 kB 51
Proiect de hcl 5/28.07.2022 privind aprobarea investiției „Amenajare spațiu verde adiacent Grădinițe 135.33 kB 40
Proiect hcl 4/28.07.2022 privind cresterea intravilanului comunei Timisesti, judetul Neamt si insusi 561.23 kB 39
Proiect hcl 3/28.07.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2022 517.78 kB 38
Proiect hcl 2/28.07.2022 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 1.81 MB 42
Proiect hcl 1/28.07.2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării de mijloace fixe și ob 585.53 kB 39
Proiect de HCL nr. 3/30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință 48.49 kB 57
Proiect de HCL nr. 2/30.06.2022 privind aprobarea modificării contractul de concesiune nr. 218 din 1 135.95 kB 49
Proiect de HCL nr. 1/30.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Platformei de dep 453.31 kB 57
Proiect de proces verbal pentru sedinta de CL din 31.05.2022 150.16 kB 45
Proiect de hcl 6/31.05.2022 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru pers 125.94 kB 53
Proiect de hcl 5/31.05.2022 privind aprobarea decontării cheluielilor cu naveta și a Regulamentului 203.69 kB 63
Proiect de hcl nr. 4/31.05.2022 pentru modificarea Hotararii nr.90 din 31.10.2017 privind insusirea 188.31 kB 47
Proiect de hcl nr. 3/31.05.2022 privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 287.7 kB 55
Proiect hcl 2/31.05.2022 privind aprobarea participării Comunei Timișești, în calitate de membru fon 382.45 kB 45
Proiect de hcl 1/31.05.2022 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru pers 125.4 kB 46
Proiect de proces verbal pentru sedinta de cl din 13.05.2022 111.63 kB 45
Proiect de hcl 2/13.05.2022 privind participarea Comunei Timișești la Planul Național de Redresare ș 1.75 MB 41
Proiect de hcl 1/13.05.2022 privind aprobarea înscrierii U.A.T Comuna Timișești în „Programul privin 398.55 kB 52
Proiect hcl 7/14.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de 1.24 MB 60
Proiect hcl nr. 6/14.04.2022 privind aprobarea actualizării Devizului general estimativ pentru obie 1016.12 kB 51
Proiect hcl nr. 5/14.04.2022 privind transmiterea în folosință gratuită către Societatea RCS&RDS 139.62 kB 59
Proiect hcl nr. 4/14.04.2022pentru participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 1.67 MB 53
Proiect hcl nr. 3/14.04.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2022 375.79 kB 50
Proiect hcl nr. 2/14.04.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 427.65 kB 53
Proiect hcl nr. 1/14.04.2022 pentru aprobarea “Programului de lucrari privind buna gospodarire, cura 142.49 kB 54
PROIECT de proces verbal pentru sedinta de cl din 31.03.2022 169.95 kB 55
Proiect hcl 5/31.03.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta 95.71 kB 48
Proiect hcl 4/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE RE 229.57 kB 46
Proiect hcl 3/31.03.2022 pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr. 84 din 31 august 2020 privind pun 200.36 kB 49
Proiect hcl 2/31.03.2022 privind PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE 1.21 MB 54
Proiect hcl 1/31.03.2022 privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei 218.2 kB 49
PROIECT de proces verbal pentru sedinta de indata din data de 22.03.2022 306.51 kB 57
Proiect hcl 2/22.03.2022 privind aprobarea încheierii unui contract de mandat cu Asociația de Propri 391.07 kB 48
Proiect hcl 1/22.03.2022 privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea unor bunuri (terenuri și 560.75 kB 47
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 28.02.2022 388.34 kB 50
Proiect hcl 7/28.02.2022 privind aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asiste 477.54 kB 59
Proiect hcl 6/28.02.2022 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, ju 446.43 kB 68
Proiect hcl 5/28.02.2022 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Loca 538.06 kB 64
Proiect hcl 4/28.02.2022 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de speci 1.69 MB 71
Proiect hcl 3/28.02.2022 privind actualizarea “Planului de analiză și acoperire a riscurilor genera 183.6 kB 67
Proiect hcl 2/28.02.2022 privind aprobarea modificării contractul de concesiune nr. 2030 din 02.11. 346.27 kB 67
Proiect hcl 1/28.02.2022 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACO 1.37 MB 71
Proiect de proces verbal pentru sedinta de indata a CL 10.02.2022 297.29 kB 61
Proiect hcl nr. 2/10.02.2022 privind aprobarea cuantumului fondului de rezerva bugetara aferent buge 87.95 kB 61
Proiect hcl 1/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 971.51 kB 78
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL din 31.01.2022 404.71 kB 63
Proiect de hcl 7/31.01.2022 privind aprobarea modificării contractul de concesiune nr. 389 din 22.0 344.42 kB 74
Proiect hcl 6/31.01.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și person 1.44 MB 112
Proiect hcl 5/31.01.2022 privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Timișești a doi c 290.06 kB 61
Proiect hcl 4/31.01.2022 privind aprobarea exploatării agregatelor minerale din albia râului Ozana, 365.45 kB 61
Proiect hcl 3/31.01.2022 privind aprobarea exploatării agregatelor minerale din albia râului Moldova 367.97 kB 69
Proiect hcl 2/31.01.2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 37 din 23 aprilie 2021 privind stabilirea 305.08 kB 65
Proiect hcl 1/31.01.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru re 292.89 kB 69
Proiect de proces verbal pentru sedinta CL 28.12.2022 492.98 kB 74
5669 descarcari din 131 fisiere

Localizare Comuna timisesti