PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Hotarari Consiliul local - 2018Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
HCL 97/18.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 113.62 kB 54
HCL 96/18.12.2018 p4 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 583.36 kB 57
HCL 96/18.12.2018 p3 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.07 MB 54
HCL 96/18.12.2018 p2 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.24 MB 49
HCL 96/18.12.2018 p1 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.42 MB 52
HCL 95/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, Anexele 2,3,4,5 1.73 MB 62
HCL 91/18.12.2018 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 decembrie 2018 205.35 kB 46
HCL 95/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, Anexa 1 897.15 kB 50
HCL 90/18.12.2018 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 436.56 kB 50
HCL 95/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 462.57 kB 52
HCL 94/18.12.2018 privind rezilierea unui contract de concesiune teren in suprafata de 1000mp , lot 233.72 kB 45
HCL 93/18.12.2018 privind propunerea schimbarii destinatiei in vederea demolarii a cladirii in care 891.9 kB 51
HCL 92/18.12.2018 privind aprobarea „Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2019” 680.45 kB 48
HCL 89/18.12.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 427.41 kB 49
HCL 88/14.12.2018 privind modificarea HCL 67/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate și a indic 421.95 kB 49
HCL 87/14.12.2018, privind implementarea proiectului „Amenajare teren de sport în sat Dumbrava, comu 606.36 kB 42
HCL 86/14.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Amenajarare teren 367.15 kB 454
HCL 85/14.12.2018 p5, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 617.78 kB 40
HCL 85/14.12.2018 p4, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.09 MB 43
HCL 85/14.12.2018 p3, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.29 MB 39
HCL 85/14.12.2018 p2, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 756.59 kB 41
HCL 85/14.12.2018 p1, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.33 MB 42
Proces verbal ședința CL 14.12.2018 106.5 kB 45
HCL 84/29.11.2018 privind modificarea si completarea Hotararii 19 din 22 octombrie 1999 privind apr 457.03 kB 48
HCL 83/29.11.2018 privind dezmembrarea unui teren care apartine domeniului public al comunei Timise 723.66 kB 46
HCL 82/29.11.2018 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 191.07 kB 51
HCL 81/29.11.2018 privind trecerea din domeniul privat al comunei Timisesti in domeniul public al co 247.66 kB 51
HCL 80/29.11.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local al comunei 208.32 kB 47
HCL 79/29.11.2018 p3 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unei suprafe 1.56 MB 49
HCL 79/29.11.2018 p2 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unei suprafe 963.38 kB 43
HCL 79/29.11.2018 p1 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unei suprafe 1.89 MB 40
HCL 78/29.11.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 409.73 kB 43
HCL 77/29.11.2018 privind aprobarea dreptului de acces și utilizare a unor drumuri locale, comunale 387.6 kB 39
Proces verbal ședința CL 29.11.2018 174 kB 50
Proces verbal ședința CL 20.11.2018 71.5 kB 50
HCL 76/20.11.2018 privind modificarea limitei intravilanului comunei Timișești, sat Plăieșu 638.5 kB 46
HCL 75/30.10.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr 90 din 31.10.2017 privind însușire 255.57 kB 47
HCL 74/30.10.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Construire rampă cale de acces în zo 236.72 kB 43
HCL 73/30.10.2018 privind aprobarea dreptului de acces și utilizare a unor drumuri locale și de expl 389.72 kB 43
HCL 72/30.10.2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Timișești în domeniu privat al com 348.3 kB 48
HCL 71/30.10.2018 privind propunerea schimbării destinației lotului de teren în suprafața de 6248mp 826.07 kB 68
HCL 70/30.10.2018 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2018 188.77 kB 49
HCL 69/30.10.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 1.17 MB 52
Proces verbal ședința CL 30.10.2018 335.87 kB 52
HCL 68/09.10.2018 privind aprobarea demolării clădirii „Școala primară Zvorănești” din satul Zvorăne 282.7 kB 47
HCL 67/09.10.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici p 391.44 kB 48
Proces verbal ședința CL 09.10.2018 83.5 kB 66
Proces verbal ședința CL 28.09.2018 110 kB 54
HCL 66/28.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință 105.82 kB 48
HCL 65/28.09.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al c 278.79 kB 59
HCL 64/28.09.2018 p4, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.33 MB 55
HCL 64/28.09.2018 p3, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.06 MB 52
HCL 64/28.09.2018 p2, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.14 MB 51
HCL 64/28.09.2018 p1, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.83 MB 52
HCL 63/31.08.2018 privind modificarea si completarea Hotararii 19 din 22 octombrie 1999 privind apr 373.61 kB 56
HCL 62/31.08.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 284.53 kB 55
HCL 61/31.08.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri satesti in loca 82.84 kB 44
HCL 60/31.08.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri satesti in loca 209.74 kB 53
HCL 59/31.08.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Timisesti in Comi 220.25 kB 50
HCL 57/31.08.2018 privind organizarea licitatiei pentru inchirierea unui imobil din domeniul privat 351.92 kB 55
HCL 58/31.08.2018 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al comunei in consiliul de a 203.11 kB 52
HCL 56/31.08.2018 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentrupersoanele jur 232.23 kB 51
HCL 55/31.08.2018 privind aprobarea participarii comunei Timisesti la “Programul de stimulare a inno 274.25 kB 57
HCL 54/31.08.2018 pentru modificarea Hotaririi Consiliului local al comunei Timisesti nr.47/2016 pr 204.22 kB 52
Proces verbal ședința CL 31.08.2018 429.37 kB 50
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p6 , Anexa4, Lucrările de refac 118.96 kB 53
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p5 , Bugetul local pe anul 2018 1.23 MB 53
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p4 , Bugetul local pe anul 2018 1.14 MB 52
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p3 , Bugetul local pe anul 2018 1.22 MB 49
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p2 , Bugetul local pe anul 2018 913.1 kB 51
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p1 , hotărâre, Bugetul local pe 1.31 MB 50
HCL 51/31.07.2018 p4, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Contul de execu 1.57 MB 56
HCL 51/31.07.2018 p1, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Contul de execu 1.62 MB 53
HCL 50/31.07.2018 p1, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a bunului imobil „Brutărie” 1.04 MB 60
Proces verbal ședința CL 31.07.2018 296.62 kB 56
HCL 52/31.07.2018 privind validarea unui mandat de consilier local 495.16 kB 63
HCL 51/31.07.2018 p5, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Contul de execu 1.3 MB 55
HCL 51/31.07.2018 p3, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Detalierea chel 1.03 MB 57
HCL 51/31.07.2018 p2, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Detalierea chel 1.71 MB 53
HCL 50/31.07.2018 p2, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a bunului imobil „Brutărie” 1.63 MB 60
HCL 49/31.07.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Vestiare sportive” la Școala din sat 234.82 kB 55
Proces verbal ședința CL 07.10.2018 324.4 kB 55
HCL 48/10.07.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr 90/31.10.2017 privind însușirea in 1.39 MB 60
HCL 47/10.07.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 604.09 kB 56
HCL 46/10.07.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 568.06 kB 66
Proces verbal sedința CL 06.22.2018 221.09 kB 64
HCL 45/22.06.2018 privind alegerea președintelui de ședință 146.11 kB 53
HCL 44/22.06.2018 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local înainte de 211.16 kB 59
HCL 43/22.06.2018 privind aprobarea modificării statutului de funcții pentru aparatul de specialitat 464.42 kB 59
HCL 42/22.06.2018 privind rezilierea unui contract de închiriere bunuri imobile din domeniul privat 344.04 kB 60
Proces verbal sedința CL 05.30.2018 810.27 kB 67
HCL 41/30.06.2018 p3, Caiet de sarcini și instructiuni pentru ofertanți, Anexa 2 la HCL 41/30.06.20 1.56 MB 65
HCL 41/30.06.2018 p2, Studiu de oportunitate, Anexa 1 la HCL 41/30.06.2018, privind aprobarea rapor 537.29 kB 64
HCL 41/30.05.2018 p1 privind aprobarea raportului de evaluare și vanzarea prin licitație publică a 505.77 kB 62
HCL 40/30.05.2018 p7 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, Co 595.06 kB 65
HCL 40/30.05.2018 p6 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, Co 1.46 MB 60
HCL 40/30.05.2018 p5 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, Co 636.74 kB 63
HCL 40/30.05.2018 p4 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, De 1.8 MB 65
HCL 40/30.05.2018 p3 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, pa 548.04 kB 63
HCL 40/30.05.2018 p2 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, pa 735.82 kB 62
HCL 40/30.05.2018 p1 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, pa 214.84 kB 43
HCL 39/30.05.2018 pentru suspendarea Acordului de cooperare privind organizarea activității de audit 287.28 kB 39
HCL 38/30.05.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 575.81 kB 42
HCL 37/30.05.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 570.81 kB 39
HCL 36/27.04.2018 privind alocarea de la bugetul local al comunei al unui sprijin financiar în sumă 510 kB 52
HCL 35/27.04.2018 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2018 254.52 kB 43
HCL 34/27.04.2018 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei 257.15 kB 46
HCL 33/27.04.2018 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canaliza 723.78 kB 47
HCL 32/27.04.2018 privind modificarea HCL nr 17/2018 privind transmiterea în folosință gratuită cătr 364.73 kB 47
HCL 31/27.04.2018 privind aprobarea „Programului de lucrări privind buna gospodărire, curățenie și î 638.64 kB 47
HCL 30/27.03.2018 privind alegerea președintelui de ședință 149.08 kB 48
HCL 29/27.03.2017 privind aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare teren de sport în sat Dumb 370.06 kB 48
HCL 28/27.03.2018 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 272.51 kB 46
HCL 27/27.03.2018 privind îndreptarea unor erori materiale cuprinse în HCL nr 33/2005 privind aproba 280.95 kB 49
HCL 26/27.03.2018 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilo 589.2 kB 47
HCL 25/27.03.2018 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilo 613.81 kB 47
HCL 24/27.03.2018 privind modificarea și completarea HCL nr 3 din 31.01.2017 privind atribuirea și î 502.15 kB 44
HCL 23/27.03.2018 privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE pentru obiectivul de investiții „Construire de 295.8 kB 43
HCL 22/27.03.2018 privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ de pe lângă Căminul Cultura 361.16 kB 45
HCL 21/27.03.2018 de reorganizare a Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția și promovare 1.1 MB 44
HCL 20/27.03.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 1.05 MB 52
HCL 19/14.03.2018 de modificare și completare a HCL nr 18/27.02.2018 privind aprobarea valorii de... 296.21 kB 60
HCL 18/27.02.2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „Reabilitare și modernizare 249.73 kB 62
HCL 17/27.02.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe 511.43 kB 62
HCL 16/27.02.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr 90/31.10.2017 privind însușirea .. 1.5 MB 64
HCL 15/15.02.2018 buget local pe anul 2018 sectiunea de functionare, anexa 4, anexa 5 1.38 MB 54
HCL 15/15.02.2018 buget local pe anul 2018 sectiunea de dezvoltare și estimări pentru anii 2019-2021 1.03 MB 55
HCL 15/15.02.2018 buget local pe anul 2018 sectiunea de functionare, P2 1.39 MB 58
HCL 15/15.02.2018 buget local pe anul 2018 sectiunea de functionare, P1 1.5 MB 60
HCL 15/15.02.2018 buget local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020, P2 1.08 MB 58
HCL 15/15.02.2018 buget local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020, P1 1.31 MB 57
HCL 15/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, P1 472.64 kB 58
HCL 14/15.02.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartiza 589.33 kB 72
HCL 13/15.02.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ-GRID SA a unei suprafeț 492.28 kB 75
HCL 12/15.02.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii 19 din 22 octombrie 1999 privind apro 486.04 kB 84
HCL 11/15.02.2018 privind actualizarea ”planului de analiză și acoperire a riscurilor generatoare de 317.11 kB 69
HCL 10/31.01.2018 privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale conform Legii nr. 207/2015 priv 568.9 kB 111
HCL 9/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul con 1.09 MB 91
HCL 8/31.01.2018 privind aprobarea reprezentării comunei Timișești în dosarul nr 1231/103/2016 și în 1019.46 kB 100
HCL 7/31.01.2018 privind mandatarea primarului comunei Timișești de a realiza și întocmi Raportul de 434.56 kB 77
HCL 6/31.01.2018 privind rezilierea unui contract de închiriere și a actelor adiționale la contractu 392.98 kB 76
HCL 5/31.01.2018 II Anexe ” Regulamentul privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscal 1.23 MB 70
HCL 5/31.01.2018 I pentru aprobarea ”Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligați 1.43 MB 95
HCL 4/31.01.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comun 625.3 kB 91
HCL 3/31.01.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate a 1.2 MB 89
HCL 2/19.01.2018, de modificare și completare a HCL nr 101 din 14.12.2017 privind implementarea pro 491.02 kB 79
HCL 1/2018 privind aprobarea organizarii si functionarii Ansamblului de datini și obiceiuri „Așa-i D 379.27 kB 84
8539 descarcari din 147 fisiere

Localizare Comuna timisesti