PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Investitii realizateInvestiţii realizate din bugetul local


Nr. crt Unitate administrativ teritoriala Denumire investitie Valoare investitie
1.COMUNA TIMISESTISistem iluminat public575928.06
2. COMUNA TIMISESTI Instalare sistem monitorizare video
3. COMUNA TIMISESTI Achizitie Dacia Duster 73 000
4. COMUNA TIMISESTI Achizitie calculatoare si programe primarie 15 000
5. COMUNA TIMISESTI Sistem alarma primarie 47226.0


Investitii realizate din fonduri guvernamentaleComuna Denumire investitie Sursa finantare Nr./Duratăcontract Valoare investitie Cofinanţare
Totală An 2015
Timisesti Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Timisesti MDRAP 6635/20.10.2014 5050000 50000 50000
Timisesti Extindere si modernizare sistem de canalizare si epurare a apei uzate in comuna
Timisestisti
MDRAP 6634/20.10.2014 5055000 50000  


Investiţii realizate din fonduri europeneComuna Denumire investitie Sursa finanţare Nr./Durată contract Valoare investitie Cofinanţare
Totală An 2015
Timisesti Reabilitare si utilitati la scoala cu clasele I-VIII sat Dumbrava POR 2007-2013 5083/15.04.2015 967172.82 433354.84 10894.25
Timisesti Reparatii capitale si reabilitare la scoala cu
clasele I-VIII (corp A+B) sat Timisesti
POR 2007-2013 4782/29.10.2014 1254389.49 713389.47 11040.82


Localizare Comuna timisesti