PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

CONCURSURI

*Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer de microbuz școlar, treapta II

Publicație concurs de ocupare pentru funcția contractuală de șofer de microbuz
Calendar concurs pentru funcția contractuală de șofer de microbuz
FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE-concurs-functii-publice
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE
Atribuțiile postului - Fișa postului șofer de microbuz școlar
Publicație concurs functie contractuala - sofer microbuz, treapta II
Proces verbal selecție dosare și anunț - sofer microbuz, treapta II
Rezultate proba scrisă - sofer microbuz, treapta II
Rezultat interviu - sofer microbuz, treapta II
Rezultat final - sofer microbuz, treapta II


*Concurs de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice:

- CONSILIER I “PRINCIPAL” în cadrul SERVICIULUI “IMPOZITE ȘI TAXE, CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE”
- POLIȚIST LOCAL III “PRINCIPAL” în cadrul COMPARTIMENTULUI “POLIȚIE LOCALĂ”

Anunț concurs de promovare în grad
BIBLIOGRAFIE CONCURS POLITIE LOCALA
Atribuții - COMPARTIMENT POLIȚIE LOCALĂ
BIBLIOGRAFIE CONCURS IMPOZITE SI TAXE
Atribuții - SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE
Dispozitia 111.2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs promovare
Proces verbal dosare -PROMOVARE FUNCTIE PUBLICA - POLITIE LOCALA
Proces verbal dosare -PROMOVARE FUNCTIE PUBLICA - SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE
Rezultat probă scrisă -PROMOVARE - POLITIE LOCALA
Rezultat probă scrisă -PROMOVARE - SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE
Rezultat interviu -PROMOVARE - POLITIE LOCALA
Rezultat interviu -PROMOVARE - SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE
Rezultat final -PROMOVARE - POLITIE LOCALA
Rezultat final -PROMOVARE - SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE

*Concurs de ocupare a unei funcţii publice de execuție în cadrul compartimentului cadastru/urbanism :

ANUNT ORGANIZARE CONCURS - CONSILIER ASISTENT URBANISM
FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE-concurs-functii-publice
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE
05.05.2021 Bibliografie post CONSILIER ASISTENT URBANISM
Atributii post CONSILIER ASISTENT URBANISM
Adeverință de vechime - model
Dispozitia 101.2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs urbanism
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, - Urbanism
Rezultat proba scrisă concurs - Urbanism
Rezultat interviu - Urbanism
Rezultat final - Urbanism*Concurs de ocupare a unor funcţii publice de execuție vacante:

-compartiment planificare și implementare proiecte,
-serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice,
-compartiment administrație publică locală, secretariat administrativ și registru agricol


ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTII PUBLICE
FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE-concurs-functii-publice
CONTINUTUL DOSARULUI DE CONCURS pentru ocuparea functiilor publice de execuție
BIBLIOGRAFIE CONCURS - Compartiment planificare și implementare proiecte
Atribuții - Compartiment planificare și implementare proiecte
BIBLIOGRAFIE CONCURS - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Atribuții - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
BIBLIOGRAFIE CONCURS - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Atribuții - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Adeverință de vechime - model
Compartiment planificare și implementare proiecte - Dispozitia 65 din 2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs 12.04.2021
Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice - Dispozitia 66 din 2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs 12.04.2021
Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol - Dispozitia 67 din 2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs 12.04.2021
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, - Compartiment planificare și implementare proiecte
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol

Rezultat proba scrisa - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice, 12 aprilie 2021
Plan interviu - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Rezultat interviu - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Rezultat final - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice

Rezultat proba scrisa - Rezultat proba scrisa concurs - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021
Plan de interviu - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021
Rezultat interviu - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021
Rezultat final - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021

Rezultat proba scrisa - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol, 12 aprilie 2021
Plan de interviu - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Rezultat interviu - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Rezultat final - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol

*Concurs funcţii publice de execuție in cadrul compartimentelor cadastru/urbanism și mediu


ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTII PUBLICE
FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE-concurs-functii-publice
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE
28.01.2021 Bibliografie post compartiment cadastru si urbanism
ATRIBUTII URBANISM, post Consilier I superior
28.01.2021 Bibliografie post compartiment mediu
ATRIBUTII MEDIU, post Consilier I Superior
Urbanism - Dispozitia nr. 49 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor
Mediu - Dispozitia nr. 48 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, 1/3 martie 2021
Rezultat proba scrisa mediu, 1 martie 2021
Rezultat interviu mediu, 1 martie 2021
Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei publice vacante consilier clasa I gradul profesional superior –Compartiment mediu, gospodarire comunala si managementul gunoiului de grajd– din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 2 martie 2021Localizare Comuna timisesti