PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

CONCURSURI

*Concurs de ocupare a unor funcţii publice de execuție vacante:

-compartiment planificare și implementare proiecte,
-serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice,
-compartiment administrație publică locală, secretariat administrativ și registru agricol


ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTII PUBLICE
FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE-concurs-functii-publice
CONTINUTUL DOSARULUI DE CONCURS pentru ocuparea functiilor publice de execuție
BIBLIOGRAFIE CONCURS - Compartiment planificare și implementare proiecte
Atribuții - Compartiment planificare și implementare proiecte
BIBLIOGRAFIE CONCURS - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Atribuții - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
BIBLIOGRAFIE CONCURS - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Atribuții - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Adeverință de vechime - model
Compartiment planificare și implementare proiecte - Dispozitia 65 din 2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs 12.04.2021
Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice - Dispozitia 66 din 2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs 12.04.2021
Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol - Dispozitia 67 din 2021 privind constituirea comisiei de examinare concurs 12.04.2021
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, - Compartiment planificare și implementare proiecte
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Rezultat proba scrisa - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice, 12 aprilie 2021
Plan interviu - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Rezultat interviu - Serviciu impozite și taxe, contabilitate și achiziții publice
Rezultat proba scrisa - Rezultat proba scrisa concurs - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021
Plan de interviu - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021
Rezultat interviu - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021
Rezultat final - Compartiment planificare și implementare proiecte, 12 aprilie 2021
Rezultat proba scrisa - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol, 12 aprilie 2021
Plan de interviu - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
Rezultat interviu - Compartiment administrație publică locală, secretariat administratie și registru agricol
*Concurs funcţii publice de execuție in cadrul compartimentelor cadastru/urbanism și mediu


ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTII PUBLICE
FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE-concurs-functii-publice
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE
28.01.2021 Bibliografie post compartiment cadastru si urbanism
ATRIBUTII URBANISM, post Consilier I superior
28.01.2021 Bibliografie post compartiment mediu
ATRIBUTII MEDIU, post Consilier I Superior
Urbanism - Dispozitia nr. 49 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor
Mediu - Dispozitia nr. 48 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, 1/3 martie 2021
Rezultat proba scrisa mediu, 1 martie 2021
Rezultat interviu mediu, 1 martie 2021
Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei publice vacante consilier clasa I gradul profesional superior –Compartiment mediu, gospodarire comunala si managementul gunoiului de grajd– din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 2 martie 2021Localizare Comuna timisesti